Szczep 208 WDHiZ
Instruktorzy

Instruktorzy

Komenda szczepu

Drużynowi

Komendant Szczepu:
pwd. Jerzy Piwkowski HO
jerzy.piwkowski@zhp.net.pl

Członkini Komendy Szczepu:
pwd. Aleksandra Wasążnik HO
aleksandra.wasaznik@zhp.net.pl

Członek Komendy Szczepu
dh Kacper Koźluk HO
kacper.kozluk@zhp.net.pl

208 WGZ Strażnicy Kwiatu Paproci
dh Selma Jastrzębska
selma.jastrzebska@zhp.net.pl

208 WDHek Helios:
dh Julianna Klus
julianna.klus@zhp.net.pl

208 WDHy Burza
dh Franciszek Mirowski
franciszek.mirowski@zhp.net.pl

208 WDSHek Bukowina
pwd. Anna Stugient HO
anna.stugient@zhp.net.pl

208 WDSHy Żywioł
dh Mateusz Kujawa HO
mateusz.kujawa@zhp.net.pl

Dawni instruktorzy