Szczep 208 WDHiZ
Składki

Składki

Jednym z obowiązków każdego członka ZHP jest opłacanie składki członkowskiej. Wynosi ona od początku 2023 roku 60 zł na kwartał. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego.

W przypadku drużyn 208 Helios i 208 Burza:
Nazwa odbiorcy: 208 Helios
Tytuł: Składka Członkowska [imię i nazwisko][okres płatności np. “Q1” czyli pierwszy kwartał]
Numer konta: 67 1140 1010 0000 5143 0000 1080

W przypadku drużyny 208 Bukowina:
Nazwa odbiorcy: 208 Bukowina
Tytuł: Składka Członkowska [imię i nazwisko][okres płatności np. “Q1” czyli pierwszy kwartał]
Numer konta: 94 1140 1010 0000 5143 0000 1079

W przypadku drużyny 208 Żywioł:
Nazwa odbiorcy: 208 Żywioł
Tytuł: Składka Członkowska [imię i nazwisko][okres płatności np. “Q1” czyli pierwszy kwartał]
Numer konta: 40 1140 1010 0000 5143 0000 1081

Przykład:
Odbiorca: 208 Helios
Tytuł: Składka Członkowska Anna Kowalska Q3
Kwota: 60,00 zł

Te 60 zł na kwartał to nie tylko zapewnienie organizacji możliwości sprawnego działania, ale także nasz sprzęt czy ubezpieczenie, jakiemu podlega każdy harcerz i harcerka w trakcie zbiórek i wyjazdów.

—————

Numer konta szczepowego:
92 1140 1010 0000 5143 0000 1018

Ostatnia aktualizacja: 09.2023