Szczep 208 WDHiZ
Składki

Składki

Jednym z obowiązków każdego członka ZHP jest opłacanie składki członkowskiej. Wynosi ona od początku 2023 roku 60 zł na kwartał. Wpłaty można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego:

Nazwa odbiorcy: Szczep 208 WDHiZ im. Batalionu Parasol
Tytuł: Składka Członkowska [imię i nazwisko][okres płatności np. “Q1” czyli pierwszy kwartał]
Numer konta: 92 1140 1010 0000 5143 0000 1018


Przykład:
Odbiorca: Szczep 208 WDHiZ im. Batalionu Parasol
Tytuł: Składka Członkowska Anna Kowalska Q3
Kwota: 60,00 zł

Te 60 zł na kwartał to nie tylko zapewnienie organizacji możliwości sprawnego działania, ale także nasz sprzęt czy ubezpieczenie, jakiemu podlega każdy harcerz i harcerka w trakcie zbiórek i wyjazdów.