Szczep 208 WDHiZ
Akcje bojowe batalionu „Parasol”

Akcje bojowe batalionu „Parasol”

 1. Bürkl, komendant Pawiaka – wsławiony wśród więźniarek okrucieństwem i sadystycznym znęcaniem się nad osadzonymi tam ludźmi.
  data akcji: 7.IX.1943, akcja udana

 2. Kretschmann – z-ca komendanta obozu karnego na Gęsiej
  data: 24.IX.1943, akcja udana

 3. Weffels – szef „Serbii” (żeńskiej części Pawiaka)
  data: 1.X.1943, akcja udana

 4. Milke – zamiast volksdeutscha i funkjonariusza Sicherheitpolizei zastrzelono kierownika walki z sabotażem i dywersją porucznika gestapo Lechnera, przełożonego Milkego.
  data: 5.X.1943, akcja (z pewnym zastrzeżeniem) udana choć nie wykonano rozkazu.

 5. Früchwirth – zamiast niego zabito Stephana Kleina data: 25.X.1943, akcja udana (z zastrzeżeniami j.w).

 6. Hergl – w wyniku błędu w przeprowadzeniu akcji Anton Hergl został tylko ranny.
  data: 10.XII.1943, akcja nieudana

 7. Braun – Emil Braun był kierownikiem urzędu mieszkaniowego. Kierował planami wysiedlenia ludności i utworzenia z Warszawy stutysięcznego miasta.
  data: 13.XII.1943, akcja udana

 8. Myrcha – volksdeutsch, współpracownik Hergla – pomagał w wykrywaniu nielegalnych drukarnii. data: 15.XII.1943, akcja udana

 9. Kutschera – gen. SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei, Franz Kutschera był dowódcą SS i policji na dystrykt warszawaski. To on rozwinął w Warszawie akcje terroru o niespotykanych dotąd rozmiarach. Za jago kadencji w Warszawie zaczęto rozstrzeliwać więźniów na ulicach miasta. Akcja przeciw niemu była planowana szczególnie starannie. Mimo tego powodzenie akcji zostało okupione śmiercią czterech ludzi – „Lota”, „Cichego”, „Juna” i „Sokoła”.
  data:1.II.1944, akcja udana

 10. Rodewald – zamiast niego zastrzelono Erwina Gressera. Sam Rodewald brał później udział w pacyfikacji Powstania.
  data: 26.IV.1944, akcja nieudana

 11. Stamm – dowódca wydziału IV urzędu dowódcy policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa dystryktu warszawskiego (był to najważniejszy wydział tegoż urzędu noszący nazwę „Gegner und Abwehr”, co powszechnie oznaczało gestapo).
  data: 6.V.1944, akcja nieudana

 12. Hahn – akcja nie doszła do skutku mimo kilkukrotnego „wystawiania”,
  data:VI.1944

 13. Koppe – dowódca SS i policji w dystrykcie krakowskim.
  data: 11.VII.1944, akcja nieudana