Szczepowa Kapituła

Stopni samarytanki/ćwika i HO

W Szczepie działa Kapituła Stopni samarytanki/ćwika i HO

Kontakt:  marcel.swierkocki@zhp.net.pl

Skład Szczepowej Kapituły samarytanki/ćwika i HO:
członkowie:

Ogłoszenia przyjmujemy poprzez adres mailowy. By zgłoszenie uznać za kompletne należy dołączyć do niego rozpisaną już wraz z opiekunem próbę.

Dla próbantów

Dla opiekunów