Szczep 208 WDHiZ
Historia szczepu

Historia szczepu

13.12.1957 w Warszawie powstała 208. Warszawska Drużyna Harcerska. Od września 1961 zaczęla działać przy S.P. nr 113. W ciągu następnego roku rozrosła się tak, że została przekształcona w szczep. Pierwszym drużynowym a potem komendantem został hm. Alojzy Białek. W 1967 Hufiec Mokotów przyjął imię Szarych Szeregów. Od tego czasu szczep nasz przygotowuje się do przyjęcia imienia batalionu „Parasol”. Próba trwała dwa lata i zakończyła się powodzeniem na wiosnę 69 r. 8. czerwca tegoż roku, na uroczystej zbiórce odbyło się przyjęcie imienia i nadanie sztandaru. Uroczystość była huczna i znalazła wydźwięk w całej warszawskiej prasie. Byliśmy pierwszym szczepem w Polsce, który przyjął to zaszczytne imię.

W latach siedemdziesiątych środowisko rozrasta się. W parze z rozwojem ilościowym szedł rozwój jakościowy. Szczep, w którym działało wtedy ponad dwudziestu instruktorów, został odznaczony „Krzyżem za zasługi dla ZHP”. Z naszego środowiska wywodzą się takie postaci znane z życia społeczno-politycznego jak Bronisław Komorowski, Michał Kamiński czy Tomasz Dangel.

W latach osiemdziesiątych instruktorzy naszego szczepu współtworzą warszawski krąg KIHAM, a na przewodniczącego prezydium KIHAM zostaje wybrany instruktor naszego szczepu, wieloletni jego komendant hm. Stanisław Czopowicz. W drugiej połowie dekady liczba harcerzy bardzo maleje. W roku 88 na obóz jadą zaledwie dwie drużyny. To było jednak dno zapaści. Od tego czasu szczep zaczyna się ponownie rozwijać. Powstają nowe drużyny, zaczynamy działać w innych szkołach. W 94 na obóz pojechało 65 zuchów (3 drużyny), 90 harcerek i harcerzy młodszych (dwie żeńskie i jedna męska), 10 harcerzy i harcerek starszych. Razem z kadrą cywilną było nas 174. W latach następnych zgrupowanie nie było tak liczne (średnio 110-130 osób) ale zachodziły pewne zmiany w strukturze szczepu. Rozpadły się drużyny zuchowe, powstały harcerskie. Na ostatnim obozie było 70 osób – dwie drużyny żeńskie i dwie męskie i drużyna zuchowa.

Oto nasi Komendanci:

 1. hm. Alojzy Białek (od XII.1957 do 1970)
 2. hm. Stanisław Czopowicz (od 1970 do IX.1975)
 3. phm. Tomasz Dangel (od IX.75 do IX.76)
 4. hm. Andrzej Suchocki (od IX.76 do X.80)
 5. phm. Aleksander Pietrzak (od X.80 do II.83)
 6. hm. Stanisław Czopowicz (od II.83 do 86)
 7. phm. Rafał Łapiński (od ?.86 do IX.91)
 8. phm. Agata Kułaj (od IX.91 do IX.94; formalnie do IX.95)
 9. phm. Piotr Krzemień (od IX.94 do IX.95 p.o komendanta, komendant od IX.95 do II.98)
 10. phm. Aleksander Senk (od IV.98 do IX.03) (od IV.98 do konca VII.98 obowiązki komendanta pełnił pwd. Mariusz Grzęda)
 11. phm. Michał Senk (od IX.03 do XII.07)
 12. phm. Agata Smagała (od XII.07 do I.2010)
 13. phm. Tadeusz Pieńkowski (od I.2010)
 14. phm. Marcel Świerkocki (od VI.2016)
 15. pwd. Jerzy Piwkowski (od XII.2019)