Szczep 208 WDHiZ
Dla opiekunów

Dla opiekunów

Wskazówki dla opiekunów prób:

 • spotkaj się ze swoim podopiecznym przynajmniej raz przed otwarciem próby na dany stopień,
 • wasze spotkanie zorganizujecie na tyle wcześnie, aby harcerz zdążył spisać próbę i dał Ci ją do zweryfikowania przed kapitułą,
 • pamiętaj, aby próbę rozpisywać w kontekście idei stopnia,
 • przypilnuj, aby Twój podopieczny określił termin realizacji zadań,
 • rolą opiekuna jest nakierunkowanie harcerza na zadania, a nie wymyślanie za niego próby,
 • przyjdź ze swoim podopiecznym na kapitułę,
 • opiekun pełni swoją funkcję przez cały czas trwania próby, a nie tylko podczas jej otwierania,
 • harcerz przed wyborem opiekuna zatwierdza jego wybór w kapitule,
 • zapoznaj się z regulaminem Kapituły Stopni Szczepu 208,
 • skontaktuj się ze swoim podopiecznym, jeżeli nie będzie się odzywał przez 6 miesięcy,
 • pamiętaj, że próbę należy poszerzyć o wymagania szczepowe,
 • nie zapominaj o przykładzie własnym instruktora – ty też masz się rozwijać!