Szczep 208 WDHiZ
pwd. Aleksandra Krukowska

pwd. Aleksandra Krukowska

Zastępczyni komendanta szczepu.