pwd. Aleksandra Krukowska

Zastępczyni komendanta szczepu.