Szczep 208 WDHiZ
Charakterystyki

Charakterystyki

Pseudonim, imię, nazwisko	rok urodzenia   jednostka organizacyjna		 udział
							kompania/batalion		konsp. Powst.
"Ada" Wanda Łado - Moczarska - Ambroziak	1921		 II plut., 2. Komp.	 +	 +
"Artur" Janusz Diem				1924		 I plut, 3. Komp.	 +	 +
"Artur" Zygmunt Adamczyk			1922		 II plut. 2. Komp.	 +	 +
"Bob" Zbigniew Rawicz Roessler			1924		 I plut. , 1. Komp.	 +	 +
"Bolec" Tadeusz Chojko				1920		 II plut., 2.Komp.	 +	 +
"Bożena" Halina Kidzińska - Zdanowicz		1924		 I plut., 1Komp.	 +	 +
"Brzoza" Zbigniew Rylski			1923		 	1. Komp.	 -	 +
"Czarny Genek" Eugeniusz Koziarski		1924		 I plut., 1. Komp.	 + 	 +
"Dewajtis" Elżbieta Dziębowska			1929		 II plut., 2. Komp.	 +	 +
"Dietrich" Eugeniusz Schielberg			1920		 I plut. , 1. Komp.	 +	 +
"Dilma" Witold Sławski				1924		 III plut. 3. Komp.	 +	 +
"Długi" Józef Czapski				1924			1.Komp.		 -	 +
"Ewa" Adam Heine				1927		 	1.Komp.		 -	 +
"Fabian" Łukasz Werner				1923		             2. Komp.	 -	 +
"Fernando' Zbigniew Storożyński			1921		 IV plut., 1.Komp.	 +	 +
"Góral" Włodzimierz Malento			1924		 II plut., 2 Komp.	 +	 +
"Granat" Wiesław Kuszner			1925		 II plut. 2. Komp.	 +	 +
"Hanka" Anna Grabowska - Pogonowska		1925		 III plut., 3. Komp.	 +	 +
"Irena - Połówka" Irena Jakubowska - Sobolewska 1926		 III plut., 3. Komp.	 +	 +
"Jadwiga - Połówka" Jadwiga Jakubowska - 
			Orzechowska		1927		 III plut., 3 Komp.	 +	 +
"Janek" Jan Lipiński				1923		 III plut., 3 Komp.	 +	 -
"Janina" Halina Strachalska-Dunin-Karwicka-Rakoczy 1917		 III plut., 3 Komp.		 +	 +
"Jeanette" Janina Borowska- Szczęsna		1923			3. Komp.		 -	 +
"Jur" Jerzy Pytkowski				1924		 II plut. 2. Komp.	 +	 +
"Jur" Janusz Wasiłek				1927		 III plut. 3. Komp.	 +	 +
"Kajtek" Włodzimierz Kajmand - Coban					1. Komp.
"Kama" Maria Stypułkowska - Chojecka		1926		 II plut. 2. Komp.		 +	 +
"Kopeć" Stanisław Jasrzębski			1920		 II plut, 2. Komp.		 + 	 +
"Korczak" Wojciech Świątkowski			1922		 Moto			 +	 +
"Krysia" Ryszard Sas				1926		 I plut., 1.Komp.	 +	 +
"Krzyś" Andrzej Ziemilski			1923			3. Komp. 		 +	 -
"Ksenia" Halina Polakowska - Federowicz		1927			2.Komp.	 -	 +
"Lena"Danuta Boleszczyc-Rudnicka-Kaczyńska	1924		I plut., 1.Komp.		 +	 +
"Lena"Alina Riedel				1925		sanit.			 -	 +
"Magik"Jerzy Bartnik				1930		 I plut., 1 Komp.	 +	 +
"Majtek" Ryszard Górecki			1927		II plut. 2Komp		 +	 +
"Marysia" Halina Kalinowska-Olszewska		1924		dow.		 	+	 +
"Mazur" Kazimierz Kamiński			1923		1.Komp		 	-	 +
"Minoga" Witold Florczak			1920		Moto			 +	 +
"Mirka" Teresa Szuch-Lewtak-Statler		1929		II plut.		 	+ 	-
"Miś" Michał Issajewicz				1921			I plut.	 +	 -
"Nowakowski"Andrzej Tymowski			1922		 III plut., 3Komp.	 +	 +
"Platon" Tadeusz Tatko				1926		II plut.,2Komp 	+ 	+
"Prus" Witold Rudowski			
"Pucia-Malina" Maria Wiśniewska-Dylewska	1929			III plut.,3Komp	 + 	+
"Robert" Wiesław Raciborski			1921			kwat.		 +	+
"Stach" Józef Jerzy Sitarski
"Szary" Zdzisław Kwieciński			1922			IIplut.,2Komp.	 + 	 -
"Teresa"teresa Gryglicka-Poradzka-Bagińska	1925			I plut. 1Komp	 +	 +
"Waligóra"Jadwiga Grudzielska - Bielesz		1924				3.Komp	 +	 +
"Wanda" Krystyna Jakubczyk-Romanowska		1925			1.Komp.	 +	 -
"Władek" Władysław Wajnert			1921		IV.plut. 1.Komp.	 +	 -
"Zawał" Krystyn Strzelecki			1921			IIplut., sanit.	 +	 +
"Zojda" Zofia Świerszcz-Łazor			1928			II plut. 2Komp.	 +	 +
"Żbik" Zygmunt Jung				1925		IV plut., 1Komp.	 +	 +