Szczep 208 WDHiZ
Specjalna akcja bojowa „Myrcha”

Specjalna akcja bojowa „Myrcha”

Czas: 15. grudnia 1943 r., początek o 7.05
Miejsce: Warszawa, ul. Pańska 77 m 18

Obiekt akcji: Władysław Myrcha, Volksdeutsch, współpracownik Antona Hergla 

Wywiad: „Rayski”, „Janina” 

Dowódca, pluton: „Zabawa” (Jan Wróblewski), pluton III

Przebieg akcji: Broń na ulicę Pańską dostarczyły „Irmina” i „Irena-Połówka”. „Zabawa” z „Leszkiem” udali się do mieszkania nr 18, „Maryla” czekał pół piętra niżej, „Hipek” pozostał w bramie. Lokatorzy zażądali obecności dozorcy, gdy usłyszeli „Otwierać, policja”. „Leszek” zszedł po niego i udając, że szuka w domu Żydów, choć dozorca twirdził, że w domu mieszka większość Niemców, skłonił żonę dozorcy, by poszła na górę. Lokatorzy otworzyli drzwi i na żądanie okazali dokumenty. „Zabawa” zabrał dokumenty i strzelił do leżącego Myrchy w głowę. Żołnierze opuścili mieszkanie i wszyscy odjechali samochodem. W pobliżu oddali broń i odebrali dokumenty. „Staszek” odjechał samochodem do garażu.