Szczep 208 WDHiZ
Specjalna akcja bojowa „Hahn”

Specjalna akcja bojowa „Hahn”

Czas: piątek, początek czerwca 1944 r., 10.45 – 12.45

Miejsce: Warszawa, Aleje Ujazdowskie przy ul. Wilczej

Obiekt akcji: SS-Standartenfűhrer i Regirungsdirektor Ludwig Hahn, komendant policji i służby bezpieczeństwa na dystrykt warszawski

Wywiad i przygotowania: „Rayski”, „Hanka”, „Dewajtis”, „Kama”, „Nora” (Eleonora Lewandowska-Sochoń), „Rafał”, „Zojda”, „Aldona” (Aldona Reszel), „Tina”, „Maja”, „Kama”, Hahn z ostrożności prowadził bardzo nieregularny tryb życia, toteż nieudało się ustalić dokładnych danych na jego temat 

Dowódca, pluton: „Mirski”, pluton II

Przebieg akcji: Identyfikacją wozu Hahna i sygnalizacją zajęły się „Scarlett”, „Tina”, „Kama”, „Zojda”, „Nora”, „Hanka” i „Dewajtis”. Broń odebrano w mieszkaniu przy Wilczej. „Mirski” (III wykonawca) stał w Alejach Ujazdowskich po południowej stronie wylotu Wilczej, a „Kopeć” (I wykonawca) po stronie północnej. „Cyklon” (II wykonawca) i „Burza” stanęli w bramie domu Wilcza 2. „Bolec” stał w Alejach, 20 metrów od Wilczej w stronę placu Na Rozdrożu, a „Ryś” (Zbigniew Chmaj) i „Ossoria” w podobnej odległości od strony placu Trzech Krzyży. „Garbaty” i „Jaxa” (Edward Leszczyński) stoją u zbiegu Wilczej i Mokotowskiej. Na Wilczej ustawiony jest samochód „Brzeszczota” (Andrzej Hoffman), który miał zajechać drogę Hahna. Na Wilczej, przodem w stronę Kruczej ustawione są samochody „Bartka”(?) i „Otta”, którymi Marszałkowską, Złotą i Żelazną (tam oczekiwał „dr Maks”) miał nastąpić odskok. Odprawa poakcyjna natychmiast po akcji w lokalu na Wilanowskiej. „Cyklon”, „Mirski” i „Kopeć” mieli ostrzelać samochód Hahna i po unieszkodliwieniu jego ochrony (sześciu żandarmów), wykonać wyrok i zabrać jego dokumentyczym. Po przeszło dwóch godzinach wyczekiwania „Pług” zezwolił na opuszczenie stanowisk. Nie zrezygnowano jednak z wykonania akcji. „Rayski” dalej rozpracowywał Hahna. Prace przerwało Powstanie.