Szczep 208 WDHiZ
Logistyka w „Parasolu” – kwatermistrzostwo

Logistyka w „Parasolu” – kwatermistrzostwo

Kwatermistrzem oddziału przez cały czas był „Robert” (Wiesław Raciborski). Dodatkowo każdy pluton, a potem kompania posiadała swojego intendenta. Do zadań kwatermistrzostwa należało: opracowanie planu gospodarki finansowej, stworzenie rusznikarni, zminimalizowanie ilości wpadek przy kontakcie z materiałami obciążającymi przez zaopatrzenie oddziału w skrytki stałe i przenośne (jednorazowe zadania na początku działania oddziału), zwiększanie zapasów broni, amunicji, materiałów wybuchowych i wyposażenia, a także egzekwowanie przydziałów z Kedywu KG AK, przechowywanie, transportowanie i utrzymywanie w stanie sprawności tej broni wynajmowanie garaży i kontakty z warsztatami naprawczymi (współorganizacja), zaopatrzenie sanitarne (współorganizacja), awaryjne zaopatrzenie w żywność, stałe kontrole stanu broni, omawianie spraw gospodarczych z pododdziałami, organizowanie wyszkolenia gospodarczego, prowadzenie wydatków (etaty, lokale, wywiad, wyszkolenie, samochody, legalizacja, wykupy, pogrzeby, zakup broni, amunicji i sprzętu). Pierwszy budżet oddziału wynosił w przeliczeniu 1500 $, co stanowiło 7,5% całego budżetu Kedywu KG AK.