Szczep 208 WDHiZ
Logistyka w „Parasolu” – adiutant

Logistyka w „Parasolu” – adiutant