Szczep 208 WDHiZ
208 WDSH „Studnia”

208 WDSH „Studnia”

208 WDSH-ek STUDNIA działała w Szczepie od września 2000r. do marca 2002r. W skład drużyny wchodziły dziewczyny w wieku gimnazjalnym i licealnym, byłe członkinie żeńskich drużyn młodszoharcerskich (Bukowiny, Synaju i Dąbrowy).

Drużyna w okresie swego istnienia była na jednym obozie, w 2001 r. w Czersku Świeckim. Obrzędowością podobozu była rzymska szkoła LUDUS wiążąca się tematycznie z fabułą całego obozu. Podczas obozu byłyśmy między innymi na biwaku miejskim, realizowałyśmy projekt ekologiczny, w ramach którego malowałyśmy butelki i szkło, segregowałyśmy śmieci. Samodzielnie zrobiłyśmy sobie koszulki obozowe. Odbyły się zajęcia o tolerancji, o przyjaźni, rozmawiałyśmy o tym, jak bardzo są one ważne w naszym życiu. W ramach zdobnictwa obozowego miałyśmy eko śmietnik i prawdziwe urządzenia z rzymskiej szkoły: ławki i tablicę oraz fantazyjną bramę.

Po obozie miałyśmy plany, aby drużyna miała charakter kulturalno – artystyczny. Powstał nawet zrąb programu, który miałyśmy wspólnie realizować, aby zdobyć znaczek służby kulturze, ale plany nie doszły do skutku.

Ostatnim wspólnym przedsięwzięciem drużyny było zrobienie z masy solnej ludków i figurek i oddanie ich na aukcję towarzyszącą finałowi Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.