Szczep 208 WDHiZ
208 WDH-ek „Synaj”

208 WDH-ek „Synaj”

Synaj powstał we wrześniu 1995 roku, po wydzieleniu się Rady tej drużyny z Zastępu Zastępowych Bukowiny. Obrzędowość drużyny od początków była ściśle związana z symboliką Góry Synaj, na której Mojżesz otrzymał 10 Przykazań Bożych. Dodatkowo w działaniach drużyny często posługiwano się alegorią gór, jako uosobienia siły, trwałości i natury. Odzwierciedleniem tematyki górskiej były nazwy zastępów: Połoniny, Kaskady i Grota.

Na pierwszym obóz w Wylatkowie w 1996 r. pojechało 12 harcerek zgromadzonych w dwóch zastępach: Połoniny oraz Kaskady. Drużynową wówczas była Anna Kaliwoda (obecnie Grzęda)
Skład Rady drużyny 1996:
Drużynowa: Anna Kaliwoda
Przyboczna: Olga
Zastępowe: Agata Chłopecka, Monika Murawska, Agnieszka Kiełtyka

Drużyna szybko się rozrastała i w 1998 r. został utworzony 3 zastęp – Grota, co pozwoliło wystawić na obozie w Żytkiejmach 22-osobowy podobóz. 
Skład Rady drużyny 1998:
Drużynowa: Agnieszka Kiełtyka
Przyboczna: Agnieszka Logińska
Zastępowe: Aleksandra Rogalska, Urszula Laudyn, Magdalena Aniszewska, Agnieszka Münnich (obecnie Senk)

Kolejne lata były dla Synaju łaskawe, drużyna utrzymała dużą liczebność aż do 2000 r. Na obozie w Kuźnicy Żelichowskiej ostatni raz drużyna pojechała oficjalnie na obóz. Przyczyną późniejszego rozpadu drużyny było nagłe odejście drużynowej oraz brak następczyni.

W 2001 r. na obozie w Czersku Świeckim Synaj pojechał na obóz w połączonym podobozie z Komendą Dąbrowy. Po tym obozie obie drużyny połączyły się i stworzyły 208 WDH-ek Helios.